Lokacija s.p.

Dobrodošli na web stranicu www.lokacija.ba

Upoznajte se sa našim uvjetima korištenja

Ovim općim uvjetima korištenja (u daljenjem tekst: Uvjeti) uređuju se odnosi između firme lokacija s.p., Biskupa Josipa Stadlera br.28, JIB: 4700712230009 koja je vlasnik web stranice www.lokacija.ba i vlasnik domene lokacija.ba (u daljnjem tekstu: Lokacija) s jedne strane i korisnika usluga (u daljnjem tekstu: Korisnik) s druge strane.

Lokacija je vlasnik i upravlja s web stranicom lokacija.ba (u daljnjem tekstu: web stranica). Lokacija može bez prethodne najave dodati ili izbaciti pojedine stranice sa web stranice lokacija.ba

Na sve međusobne odnose između Lokacija i Korisnika koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima primjenjuju se na odgovarajući način važeći propisi BiH.

Pristupom i/ili korištenjem sadržaja ili usluga internet stranica www.lokacija.ba Korisnik pristaje na upotrebu i korištenje Internet stranica Lokacija u skladu sa ovim Uvjetima i prihvaća ove Uvjete kao i sva ostala pravila korištenja predmetnih stranica i usluga koje se putem Lokacija internetske stranice pružaju. Ukoliko se ne slažete s ovdje navedenim uvjetima molimo vas da dalje ne koristite stranice i usluge koje putem njih pružamo.

Korištenjem sadržaja ovih internet stranica korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja ovih internet stranica te prihvaća koristiti sadržaj ovih internet stranica isključivo za osobnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

Lokacija se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ovih internet stranica, za bilo koje radnje Korisnika upotrebom ili zlouporabom sadržaja ovih internet stranica, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi sa upotrebom ili zlouporabom korištenja sadržaja ovih internet stranica.

Lokacija može u svako vrijeme izmijeniti i/ili dopuniti Uvjete bez prethodne obavijesti te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama. Nastavljanjem pristupa Internet stranicama i korištenjem bilo kojeg dijela njihovog sadržaja ili usluga smatrat će se da Korisnik pristaje na takve izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete. Lokacija nudi usluge oglašavanja te se u slučaju korištenja navedenih usluga primjenjuju i dodatni propisi i zahtjevi. Dodatni uvjeti koji sačinjavaju dio ugovora između Klijenta i Lokacija bit će dostupni u okviru relevantnih Usluga uz uvjet da iste koristite.

Lokacija zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, ukinuti ili dopuniti bilo koji dio svog poslovanja, što uključuje i stranice. Zabranjeno je bez pismenog pristanka Lokacija mijenjati, kopirati, prikazivati ili na bilo koji drugi način koristiti, distribuirati ili prenositi sadržaj internet stranica www.lokacija.ba

Lokacija će poduzeti odgovarajuće napore kako bi informacije na ovim internetskim stranicama bile potpune i tačne, ali ne odgovara u slučaju njihove netačnosti ili nepotpunosti. Lokacija neće odgovarati za bilo kakvu direktnu ili indirektnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja internet stranica Lokacija.

Lokacija će vršiti učestalu kontrolu kvalitete usluga i proizvoda koje Partneri pružaju kroz Lokacija. Ukoliko se utvrdi da Partner pruža nižu razinu usluge od uobičajene, s partnerom će biti raskinuta saradnja kako bi se zaštitili kupci. Lokacija nije vlasnik, niti se nalazi u posjedu usluge i/ili proizvoda koje nudi putem svojih Internet stranica pa stoga ne može ni biti odgovoran za potencijalne pravne i materijalne nedostatke usluga i/ili proizvoda ili za bilo kakve druge probleme i nedostatke koji mogu nastati prilikom korištenja istih. Za sve eventualne nedostatke u vezi s isporukom ili manjkavosti usluga i/ili proizvoda koje Partneri pružaju, odgovoran je isključivo Partner koji ih pruža.

Putem Lokacija web stranice i Internet trgovine u sklopu, Partneri mogu nuditi različite usluge i proizvode.

Osim samih usluga i/ili proizvoda, Partneri mogu nuditi i Kupone za svoje usluge i/ili proizvode. Neki kuponi mogu biti naplatni pa će se od Vas tražiti da ih platite bankovnom karticom ili drugim načinom plaćanja prilikom preuzimanja.

Vlasnik i izdavač Kupona je Partner. Kao vlasnik i izdavač Kupona, Partner je u potpunosti odgovoran za sve ozljede, bolesti, štete, potraživanja, odgovornosti i troškove korisnika, uzrokovane u cijelosti, ili u bilo kojem dijelu, njihovim radom, kao i za bilo koju naknadu zbog nezatražene vrijednosti neiskorištenog Kupona.

Ni Lokacija niti Partner nisu odgovorni za izgubljen ili ukraden Kupon.

Reprodukcija, prodaja ili trgovanje Kuponima je zabranjeno, osim ako to nije izričito navedeno u pojedinoj ponudi.

​Pitanja

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili nejasnoća molimo da nas kontaktirate na broj telefona ili email adresu koju možete pronaći na stranici “Kontakt” koja se nalazi u padajućem meniju “O nama”.